Digitalizáció a Magyar Postánál

13:15 — 13:35
Liszt I-II

Előadó:

Forrai Péter

üzleti vezérigazgató-helyettes, Magyar Posta

A 2018. év végével a Magyar Posta megkezdi a kézbesítési szolgáltatások megújítását, digitalizálását. Ennek lényege a háznál történő levélkézbesítés új alapokra helyezése, valamint a postahelyeken a levélküldemények átvételi folyamatának digitalizálása. Az előadás kitér a megújítási folyamatok okaira, a projekt fő kihívásaira, valamint bemutatja az új eszközöket, folyamatokat.